Полная версия Тех. поддержка Горячее Лучшее Новое Сообщества
Войти
Ностальгия Тесты Солянка Авто Демотиваторы Фото Открытки Анекдоты Видео Гифки Антифишки Девушки Кино Футбол Истории Солянка для майдана Ад'ок Еда Кубики Военное Книги Спорт Наука Игры Путешествия Лица проекта Юмор Селфи для фишек Факты FAQ Животные Закрыли доступ? Предложения проекту Реклама на фишках

Учиться , учиться и лечиться ! (2 фото)

Иван Кемеров
10 июля 2015 03:26
«Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами», изданный в Киеве в 2000 году «Благодійним Фондом «Третє Тисячоліття» тиражом 20 тысяч экземпляров.

Азот – душець
Акушер-гинеколог – пологожінківник, положник-жіночник, поліжник-жіночник
Аллотрансплантат – іншопересадок, іншопересадець
Амбулатория – прихідня
Аммиак – смородець
Анабиоз – знеживлення, відживлення
Анальгетики – протибільники, знебільники
Аналептики – оживники, піднесники
Анализатор – розслідник
Аналитический – розслідний, розслідувальний
Аптека – комора, сховище
Аптекарь – ліківник
Аритмия – нелад, нерівномір’я
Астма – ядуха
Астма бронхиальная – дишкова задуха
Астма сердечная – дава, жаба
Астматик – ядушник, дихавичник, вихлець
Бактериальный – тоїжковий, дріб’янковий
Бактерии анаэробные – безкисенці, безкиснивці, безкиснеживці
Бактерициды – паличковбивники
Бактериология – паличківство, паличківництво
Бактериолог – паличківець, паличківник, паличкознавець, дріб’янкознавець
Бешенство – каз, скаженівка
Библиотека – книгозбірня
Билирубин – жовчочервонобарвень
Биология – живництво, живознавство
Биолог – живник, живознавець
Бинт – повій
Биопотенциал – життєзарядоспроможень, життєзарядоспроможець
Биопрепарат – живоприготовень
Биопсия – живовзяття
Биосинтез – животворення, живостворення
Брюшная жаба – черевножаба
Бюллетень – обіжник, повідомник
Вакцина – щепа, щепина
Веко – повіка, кліпка
Ванная – купільник, купільниця
Вата – бавна
Вегетарианство – рослиноїдство, рослиноїддя, м’ясоутриманство
Вегетарианец – рослиноїд, рослиноспоживач, м’ясоутриманець
Ветеринар – тваринолікар
Вещество – твориво
Вещество пищевое – кормина
Вещество составное – складень
Вибратор – двигтяр, дрижар, тремтяр
Вибрион – звивень, звивчик, дрижчик, півшрубень, півпаличка
Виварий – тварильня
Вирус – дрібень, дрібець
Витамин – життєдай, життєдаєць, житівник
Всасывание – всісання, вбирання, всякання
Гайка – шрубка, нашрубок
Газообразный – газуватий
Галлюциноген – ввижальнопричинець
Гастроэнтеролог – шлункокишківник
Гематолог – кровник, кровознавець
Гемоглобин – кровокулець, кровочервень, червонокровобарвень
Геморрой – почечуй
Ген – творець
Геном – спадкосукуп
Генератор – породжувач
Гинекология – жінківництво, жіночництво, жіночівництво
Гинеколог – жінківник, жіночник, жіночівник, жінкознавець,
Геронтолог – старечівник, старечознавець
Гигиена – хворобозапобіжництво, хворобозапобігознавство
Гигиенист – здоровнівець
Гидроцефал – водоголовець
Гимнастика – руханка
Глина – мула
Госпитализация – улікарнення, ушпиталення
Грудная полость – огрудна дуплина
Грибок – пліснявка
Грипп – хрипень, хрипка
Дебаты – суперека
Дегазатор – газознешкідник
Дезинсекция – комаховигуб
Дезодоратор – висморідник
Дерматолог – шкірник, шкіряник, шкірівник
Деталь – подробиця
Диабет сахарный – солодиця, цукриця
Диабетик – сечовиснажець
Диагноз – розпізнава
Диагноз дифференциальный – розрізняльна розпізнава
Диагност – розпізнавець
Диагональ – навкісся, косина
Диаметр – перетинник, пересічник
Диетолог – харчівник, харчознавець
Диск – круглець, круглень
Диссертация – міркування, ступенепраця
Дистиллятор – перегінник, перекрапник
Дистиллят – перегін, перекрап
Душ – прискалець, дощівець
Душевая – прискальня, дощівня
Жижа – рідота
Жир – товщ
Заключение – завершення, підсумок
Заряд – наснага
Засосать – засмоктати, зассати
Зигзаг – кривуля
Зоофилия – тваринолюбство, твариноперелюб
Изобилие – повня, ряснота, рясота
Изолятор – відокремник, відокремня
Изъян – ганж
Иммунитет – відпорність, захисність
Иммуноглобулины – опорокульці
Иммунология – опірництво, опірнивництво
Иммунолог – опірник, опірнівник
Ингаляторий – вдихальня, пародишня
Инструкция – настава, поука
Инфаркт миокарда – знекровозмертвіння серцем’язу
Инфекционист – заразнівець, заразлівець
Ионизатор – зарядорухівник, зарядоурухівлювач
Ипохондрик – нудьговик, пригніченець
Иридодиагностика – веселкорозпізнава
Каверна – печера, дуплина
Камера – уміщина, вміщина
Канализация – проточення, каналення
Кандидоз – білогриб’я, білогрибчатість
Канцер – пістряк
Канцерогенез – пістряковитвір
Карантин – заразострим, заразозатрим
Кардиология – серцівництво, серцезнавство
Кардиолог – серцівник, серцезнавець
Карлик – низькоросток, малоросток
Кислота – кислина
Кишечник – кишківник, кішковик
Клей – глей, ліпило
Клиницист – лікарник, лікарнівець
Коллектив – збір
Комплекс – сукуп, зв’яз
Консультант – радця, дорадник, порадник
Концентрат – згуст, зосереда
Кофермент – співшумило, співбродило, співквасило
Курортология – оздоровницівництво, здоровщинознавство
Лабиринт – плутанка
Лаборант – дослідовець
Лаборатория – дослідня, робітня
Лазарет – лічниця, військолічниця
Лейкоз – білокрівцеопух, білокрівцезлоопух
Лепет – белькотання, жеботіння
Лесбиянство – жінколюбство, жінколюб’я, жінкоперелюб
Магнетизм – притягацтво
Магний – магн, магнець
Магнит – притягач, притягальник
Маммолог – грудівник, грудознавець
Минипуляция – оруда
Манипуляционная – орудня
Медицина – лічництво
Медицинский – лічний, лічничий
Микроб – дрібноживець
Микробиология – дрібноживництво, дрібноживознавство
Микробиолог -- дрібножиттєзнавець
Моллюск – м’якуш
Мозг головной – головомозок
Мозг задний – задомозок
Мозг передний – передомозок
Морг – трупарня
Невропатолог – нервохворобовик, нервохворобівник
Невролог – нервник, нервовик, нервівник, нервознавець
Нематоды – круглі хробаки
Нозология – хворобництво, хворобівництво
Номенклатура – назвоперелік
Норма – звича, звичня
Онкология – пухлинництво, опухівництво, опухознавство
Операционная – орудня, втручальня, викональня
Операция – оруда, орудування, втрута
Опухоль – опух
Организм – істота, тіло, устрій
Ортопед – випрямник
Палец указательный – вказівник, вказівець
Парадокс – дивовижа
Паразит – чужоїд, галапас
Паразитология – чужоїдознавство, галапасознавство
Паталогический – хворний, хворівний
Педерастия – чоловіколюбство, чоловікоперелюб
Педиатр – дітолікар
Пенис – прутень
Подагра – ногосечоквасся
Презерватив – запобіжник, уберігач, чепчик
Препарат – виготовень, приготовень
Процедура – захід
Проктоспазм – гузнівкостиск, гузнівкоспазм
Проктит – кутниця, гузниця, прямокишковозапал
Психиатрия – душолікарство
Психоанализ – душорозклад
Пульс – гоп’як, живець, живчик, бійник
Радиоактивность – випромінність
Радиолог – промінник, променівець, променівник, променезнавець
Рахит – кривуха
Реаниматолог – оживлівник, оживлівничник, оживлознавець
Реаниматор – оживник, оживляч, оживлювач
Рентген – променеобраз, променезнімок, променевідбиток
Рецептура – приписництво
Садизм – знущальництво
Санитар – здоровник
Санобработка – здоровообробка, здоровничообробка
Сибирская язва – телій, жабур
Симулянт – удавач, удавальник
Спирт метиловый – деревовинець
Спирт этиловый – винець
Стоматология – зубарство, зубівництво
Стоматолог – зубар, зубівник, ротознавець
Стоматолог-хирург – зубар-різальник, зубівник-різальник, ротознавець-різальник (женщины: зубарка-різальниця, зубівниця-різальниця, ротівниця-різальниця)
Терминология медицинская – лікарське позначництво (називництво)
Термометр – тепломір
Тест – випроба
Токсикоз – труя, трутизна
Токсикология – отруйнівництво, отрутознавство
Токсин – труя, отрута
Тонометр – тискомір
Травматолог – ушкодівник, ушкодознавець
Тремор – дрижаки, дрожі, дрижачка
Труп – мертвяк
Тугоплавкий – важкотопкий
Умозаключение – умовивід
Уролог – сечівничник, сечознавець
Урология – сечівничництво, сечознавство
Фантом – лялька
Фармакология – лікодієзнавство
Фармакопея – лікоопис
Фармакотерапия – ліколікування
Фармацевт – ліківник, лікознавець
Феномен – з’явисько
Фермент – шумило, бродило, квасило
Физиотерапевт – природолікувач
Фото – світлина
Фрагмент – зламок
Фтизиатрия – сухотівництво, сухотознавство
Фтор – світень
Футляр – сагайдак, шабатурка
Хаос – безладдя
Химия – речовинозміна
Хирург – різальник
Хирургический – різальний
Хлор – зеленець
Центр – осереддя
Центрифуга – відосередківка, відцентрівка
Цинга – гнилець
Цистерна – вмістище
Черепа измерение – череповимір
Шлиф – тонкоспил
Шприц – впорсник, порскавка, штрикавка
Шприц-тюбик – штрикалочка, порскавочка
Щитовидный – щитуватий
Экскрет – виділень, виділок
Эксгумация – труповикоп
Экспертиза – вислід, вислідження
Электрический – зарядний, зарядовий
Электричество – зарядність
Электрокардиограмма – зарядосерцезапис
Электротравма – зарядопошкода
Элементарный – первневий
Эмульсия – бовтанка, бовтачка
Эндокринология – внутрішньозалозництво, внуртрішньозалозівництво
Эрекция – розпукання, розпуклення, набубнявіння
Эритема – червонівка
Эхоэнцефалограмма – луномозкозапис
Ядовитый – трутизний, трутинний

Гинеколога предлагают назвать еще и «піхвознавцем» или «піхвозаглядачем», а презерватив – «нацюцюрником».

Канал Fishki.net в Telegram

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
416
18
17
5
А что вы думаете об этом?
Показать 18 комментариев
Самые фишки на Фишках